Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
topic
Αρχική Σελίδα  /  Σχέδια Ασφάλισης Επιχειρήσεων  /  Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Τα διοικητικά στελέχη και άλλοι αξιωματούχοι μιας εταιρείας ενδεχομένως να θεωρηθούν υπεύθυνοι για απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από αποφάσεις και ενέργειες που λαμβάνονται στο πλαίσιο των καθημερινών τους καθηκόντων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε απαιτήσεις κάτω από ασφαλίσεις Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων (D&O), λόγω των αυστηρότερων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και της αυξημένης εποπτείας από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων είναι ένας τύπος ασφάλισης ευθύνης που προστατεύει άτομα από απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον τους ενώ υπηρετούν σε διοικητικό συμβούλιο ή/και ως αξιωματούχοι. Μερικά συνήθη σενάρια κινδύνου περιλαμβάνουν λανθασμένες εργασιακές πρακτικές, σφάλματα αναφορών, ανακριβείς εκθέσεις, αφερεγγυότητες και παραβιάσεις κανονισμών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αυτός ο τύπος ασφάλισης εκδίδεται για να καλύψει αξιωματούχους και στελέχη επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Γενικά, οποιαδήποτε εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο θα ήταν φρόνιμο να συνάψει τέτοια ασφάλιση D&O.

Ζητήστε Προσφορά

Τι καλύπτουμε

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων παρέχει στα διοικητικά σας στελέχη προστασία προσωπικής ευθύνης και οικονομικής απώλειας από λανθασμένες πράξεις που έχουν διαπράξει ή φέρονται να έχουν διαπράξει υπό την ιδιότητά τους ως εταιρικοί αξιωματούχοι. Η ασφάλιση μπορεί επίσης να επεκταθεί για να καλύψει:

 • Έξοδα σε σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές σε περίπτωση κρίσης
 • Διαδικασίες έκδοσης ατόμων
 • Έξοδα έκτακτης ανάγκης
 • Αστικές ποινές και πρόστιμα
 • Εκτεταμένη περίοδος έρευνας

 

Σημαντική σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν μια περίληψη των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις περιέχονται στο σχετικό ασφαλιστήριο της Atlantic.

Ανταγωνιστικά ωφελήματα

 • Άμεση και δίκαιη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Τα όρια κάλυψης μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας
 • Εξαιρετικά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από το έμπειρο προσωπικό μας σε όλες τις πόλεις

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 • Ε1. Γιατί τα διοικητικά συμβούλια και τα ανώτερα στελέχη χρειάζονται ασφάλιση D&O;A1. Οι διαχειριστές, οι αξιωματούχοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε εταιρείας, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριοτήτων, έχουν σημαντικές ευθύνες σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις εναντίον τους για πραγματική και εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, ανακριβείς δηλώσεις, λάθη και παραλείψεις.
 • Ε2. Ποιοι καλύπτονται από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O;A2. Ένα ασφαλιστήριο D&O παρέχει κάλυψη για προηγούμενους, σημερινούς και μελλοντικούς αξιωματούχους, μη εκτελεστικούς διευθυντές και υπαλλήλους με διευθυντική ή εποπτική ιδιότητα.
 • Ε3. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O να προσφέρει προστασία;A3. Ένα ασφαλιστήριο D&O μπορεί να προσφέρει προστασία σε περιπτώσεις νομικής αγωγής εναντίον αξιωματούχου ή/και στελέχους από:
  - Μετόχους, επενδυτές, πιστωτές, τράπεζες
  - Εποπτικό συμβούλιο
  - Την ίδια την εταιρεία ή/και τους υπαλλήλους της
  - Ρυθμιστικές αρχές, κρατικές αρχές, συνδικάτα
  - Πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές

 • Ε4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Ασφάλισης Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων (D&O ) και της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης;A4. Η ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων καλύπτει συγκεκριμένα μέλη σε διοικητικό συμβούλιο και άλλα στελέχη. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει επαγγελματίες (σχεδόν οποιασδήποτε θέσης σε μια εταιρεία) που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ένας αξιωματούχος ή στέλεχος δεν χρειάζεται να είναι ειδικός ή επαγγελματίας για να καλύπτεται από την ασφάλιση D&O. Ωστόσο, αυτά τα ίδια άτομα δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.
 • Ε5. Η ασφάλιση D&O παρέχει κάλυψη για δόλιες πράξεις;A5. Όχι, η ασφάλιση D&O δεν περιλαμβάνει κάλυψη για δόλιες, εγκληματικές ή εσκεμμένες πράξεις μη συμμόρφωσης ή περιπτώσεις όπου οι αξιωματούχοι έλαβαν παράνομη αμοιβή ή ενεργούσαν για προσωπικό κέρδος.
 • Ε6. Καλύπτομαι για απαίτηση που υποβάλλεται εντός της περιόδου ασφάλισης που σχετίζεται με γεγονός που προηγείται αυτής της περιόδου;A6. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό που οδήγησε στην απαίτηση συνέβη μετά την αναδρομική ημερομηνία. Αναδρομική ημερομηνία είναι η ημερομηνία από την οποία διατηρούσατε συνεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη (ακόμη κι αν αλλάξατε ασφαλιστή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου) ή μια ημερομηνία στο παρελθόν από την οποία ο ασφαλιστής σας έχει συμφωνήσει να σας καλύψει. Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από γεγονότα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν καλύπτονται από την ασφάλισή σας.

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας