Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
topic
Αρχική Σελίδα  /  Σχέδια Ασφάλισης Επιχειρήσεων  /  Ομαδική Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Ομαδική Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Η ATLANTIC προσφέρει ασφαλιστήρια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε διάφορες παραλλαγές από το 1994. Αυτά τα ασφαλιστήρια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες υγείας, προσφέροντας συνάμα τέτοιες επιλογές που τα καθιστούν οικονομικά προσιτά σε ένα ευρύ φάσμα πελατών τόσο σε ατομική όσο και σε ομαδική βάση.

Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στον οργανισμό σας, μπορείτε:

 • Να επιλέξτε ένα από τα βασικά μας σχέδια (όπως αναλύονται πιο κάτω), τα οποία έχουν ξεχωριστά και αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και με ετήσια όρια που κυμαίνονται μεταξύ €60.000 και €1.000.000
 • Να ρωτήσετε για σχέδια ειδικά προσαρμοσμένα για εσάς.

Στα βασικά μας προγράμματα μπορούν να περιληφθούν πρόσθετα ωφελήματα όπως:

 • Κάλυψη εγκυμοσύνης/τοκετού ή/και επίδομα τοκετού
 • Αυξημένα όρια για ετήσιες ιατρικές εξετάσεις
 • Οδοντιατρικής κάλυψη

Μεγάλοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερα ωφελήματα όπως:

 • Χωρίς περιόδους αναμονής
 • Κάλυψη προϋπαρχουσών παθήσεων 

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για το φυλλάδιο μας.

ΓΕΣΥ: Γιατί πρέπει να διατηρήσω την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ακόμα κι αν είμαι μέλος του Γενικού Συστήματος Υγείας Κύπρου; (κάντε κλικ εδώ)

Ζητήστε Προσφορά

Έντυπο Πρότασης

Έντυπο Απαίτησης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

IPID

Τι καλύπτουμε

 • 1. Super "A"- Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης παγκοσμίως (εξαιρουμένων των ΗΠΑ/Καναδά): €60.000
  - Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης για ΗΠΑ/Καναδά: €30.000
  - Μέγιστο κατά τον βίο όριο κάλυψης ανά αρρώστια/πάθηση: €120.000
  - Ετήσιο όριο εξωνοσοκομειακής κάλυψης: €1.500 
 • 2. Mini-Executive- Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης παγκοσμίως (εξαιρουμένων των ΗΠΑ/Καναδά): €80.000
  - Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης για ΗΠΑ/Καναδά: €40.000
  - Μέγιστο κατά τον βίο όριο κάλυψης ανά αρρώστια/πάθηση: €160.000
  - Ετήσιο όριο εξωνοσοκομειακής κάλυψης: €2.250
 • 3. Executive- Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης παγκοσμίως (εξαιρουμένων των ΗΠΑ/Καναδά): €150.000
  - Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης για ΗΠΑ/Καναδά: €75.000
  - Μέγιστο κατά τον βίο όριο κάλυψης ανά αρρώστια/πάθηση: Απεριόριστο
  - Ετήσιο όριο εξωνοσοκομειακής κάλυψης: €3.000
 • 4. Maxi-Executive- Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης παγκοσμίως (εξαιρουμένων των ΗΠΑ/Καναδά): €1.000.000
  - Ετήσιο μέγιστο όριο κάλυψης για ΗΠΑ/Καναδά: €200.000
  - Μέγιστο κατά τον βίο όριο κάλυψης ανά αρρώστια/πάθηση: Απεριόριστο
  - Ετήσιο όριο εξωνοσοκομειακής κάλυψης: €5.000

 

Σημαντική σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν μια περίληψη των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις περιέχονται στο σχετικό ασφαλιστήριο της Atlantic.

Ανταγωνιστικά ωφελήματα

 • Εκπτώσεις για ομαδικά ασφαλιστήρια
 • Ομαδικά ασφαλιστήρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας
 • Παγκόσμια κάλυψη
 • Άμεση και δίκαιη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Η Atlantic τυγχάνει σεβασμού και εμπιστοσύνης από γιατρούς και κλινικές
 • Προσφέρεται και σχέδιο με μόνο ενδονοσοκομειακή κάλυψη (με ή χωρίς αφαιρετέο ποσό) με μεγάλες εκπτώσεις
 • Δωρεάν Ασφάλιση Ταξιδίου και Προσωπικών Ατυχημάτων
 • Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό μέσω της Europ Assistance
 • Καταβολή αποζημιώσεων απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό
 • Πληρωμή ενδονοσοκομειακών απαιτήσεων απευθείας σε κλινικές/νοσοκομεία
 • Μαγνητικές τομογραφίες/αξονικές τομογραφίες/σαρώσεις PET καλύπτονται εντός του ετήσιου ορίου του σχεδίου ακόμη και όταν γίνονται σε εξωνοσοκομειακή βάση
 • Το όριο εξωνοσοκομειακής φυσιοθεραπείας δεν αφαιρείται από το όριο για εξωνοσοκομειακά έξοδα

Η Atlantic είναι ο έμπιστος φίλος σας σε ώρα ανάγκης!

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 • Ε1. Τα σχέδια προσφέρουν παγκόσμια κάλυψη;A1. Ναι, προσφέρουν, αλλά το μέγιστο ετήσιο όριο για ΗΠΑ/Καναδά είναι χαμηλότερο.
 • Ε2. Πρέπει τα μέλη της ομάδας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου; A2. Ναι, η προϋπόθεση ελάχιστης διαμονής είναι 8,5 μήνες. Ωστόσο, εάν ένα μέλος ζει στο εξωτερικό για περισσότερους από 3,5 μήνες το χρόνο, η Εταιρεία θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής κάλυψης με επιπρόσθετο ασφάλιστρο. 
 • Ε3. Μπορεί ένα μέλος να επιλέξει να κάνει τη θεραπεία/εγχείρησή του στο εξωτερικό; A3. Ναι, μπορεί, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στο ασφαλιστήριο.
 • Ε4. Μπορεί ένα μέλος να χρησιμοποιήσει το γιατρό/νοσοκομείο της επιλογής του; A4. Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς αυτό.
 • Ε5. Μπορεί ένα μέλος να διεκδικήσει συμπληρωμές του ΓΕΣΥ; A5. Ναι, μπορεί, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει μια πλήρως τεκμηριωμένη απαίτηση για παθήσεις που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο.
 • Ε6. Προσφέρετε σχέδια μόνο για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη; A6. Ναι, όλα τα σχέδιά μας μπορούν να προσφερθούν σε ενδονοσοκομειακή βάση μόνο (με ή χωρίς αφαιρετέο ποσό), με μεγάλες εκπτώσεις.
 • Ε7. Είναι καλυμμένο ένα μέλος μετά την ηλικία των 65 ή των 70; A7. Ναι, οι πελάτες μας μπορούν να απολαμβάνουν δια βίου κάλυψη κάτω από τα ιατρικά μας σχέδια νοουμένου ότι παραμένουν εργοδοτούμενοι της εταιρείας πελάτη μας.
 • Ε8. Σταματάτε να καλύπτετε πρόσφατα διαγνωσθείσες χρόνιες/υποτροπιάζουσες παθήσεις μετά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου; A8. Τα σχέδιά μας προσφέρουν ετήσια όρια για τη συνεχή θεραπεία χρόνιων/υποτροπιαζουσών καταστάσεων. Οι οξείες φάσεις/εξάρσεις χρόνιων/υποτροπιάζοντων καταστάσεων καλύπτονται εντός των κανονικών καλύψεων των σχεδίων.
 • Ε9. Υπάρχει κάποια έκπτωση για ομαδικά ασφαλιστήρια; A9. Ναι, προσφέρεται έκπτωση στις περιπτώσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων.
 • Ε10. Υπάρχει κάποια εξαίρεση για πανδημίες; A10. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια εξαίρεση στο ασφαλιστήριο.

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας