Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
topic

Ασφάλιση Περιουσίας

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η ATLANTIC προσφέρει το Ασφαλιστικό Σχέδιο Supreme, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές που υπάρχουν σήμερα στην Κυπριακή αγορά. Πρόκειται για ένα ευέλικτο σχέδιο ασφάλισης με ευρεία κάλυψη που προσφέρεται σε προσιτές τιμές, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, αφού σας αποζημιώνει για έναντι πλειάδας δυνητικών κινδύνων. Η συγκεκριμένη ασφάλιση σας αποζημιώνει για απολεσθέν εισόδημα ή ζημιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, εάν ένας από τους ασφαλισμένους κινδύνους τις καταστήσει προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Για όσους αναζητούν μια επαρκή κάλυψη σε χαμηλότερες τιμές, το βασικό μας ασφαλιστήριο Πυρκαγιάς & Ειδικών Κινδύνων είναι η ιδανική λύση, καλύπτοντάς σας έναντι πλειάδας κινδύνων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εργοστάσια
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Καταστήματα λιανικής και χονδρικής
 • Άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς

Ζητήστε Προσφορά

Έντυπο Πρότασης

Έντυπο Απαίτησης

Φυλλάδιο

IPID

Τι καλύπτουμε


Ασφαλιστικό Σχέδιο 1:

 • A. Supreme Business1.   Πυρκαγιά και καπνό
  2.   Κεραυνό
  3.   Σεισμό
  4.   Καταιγίδα/Θύελλα
  5.   Πλημμύρα
  6.   Πρόσκρουση
  7.   Έκρηξη
  8.   Πτώση ή πρόσκρουση από αεροσκάφος ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα
  9.   Απεργίες, Στάσεις, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ή Εργατικές Αναταραχές
  10. Κακόβουλες Ενέργειες
  11. Διαρροή νερού ή καυσίμων
  12. Κλοπή
  13. Πτώση δέντρων

  Β. Πρόσθετες καλύψεις που περιλαμβάνονται:

  14. Μη αναμενόμενες χρεώσεις κατανάλωσης νερού - μέχρι €1.000
  15. Υπόγειες εγκαταστάσεις διαφόρων υπηρεσιών - μέχρι €5.000
  16. Υπηρεσίες προσωρινής φύλαξης - μέχρι €2.000
  17. Αντικατάσταση συσκευών πυρόσβεσης - μέχρι €5.000
  18. Αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών - μέχρι €1.000
  19. Αμοιβές συμβούλων και απομάκρυνση συντριμμάτων - μέχρι 10% του συνολικού ασφαλισμένου ποσού με μέγιστο ποσό €50.000
  20. Απαιτήσεις από Δημόσιες Αρχές - μέχρι 10% της ασφαλισμένης αξίας του κτηρίου με μέγιστο ποσό €50.000
  21. Η ευθύνη σας ως ενοικιαστής - μέχρι €5.000
  22. Ανεντιμότητα των υπαλλήλων σας - μέχρι €5.000 για κάθε εργαζόμενο με μέγιστο ποσό €20.000 για κάθε περίοδο ασφάλισης
  23. Πληρωμή ή απώλεια ενοικίου - για περίοδο έως 3 μήνες με μέγιστο ποσό €15.000
  24. Αστική Ευθύνη και Ευθύνη Προϊόντων - Μέχρι το καθορισμένο όριο
 • B. Προαιρετικές ΚαλύψειςΜε την πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου, μπορείτε να προσθέσετε όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες καλύψεις:

  1.  Θραύση γυαλιών
  2.  Εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση
  3.  Αλλοίωση Εμπορευμάτων
  4.  Χρημάτων
  5.  Όλων των κινδύνων
  6.  Βραχυκυκλώματος
  7.  Διακοπή εργασιών της επιχείρησης

Ασφαλιστικό Σχέδιο 2:

 • A. Πυρός και Ειδικών Κινδύνων1.   Πυρκαγιά ή Κεραυνός (Βασική κάλυψη)

  Μπορείτε να επιλέξετε κάλυψη έναντι όλων ή οποιουδήποτε από τους παρακάτω κινδύνους ανάλογα με τις ανάγκες σας:

  2.   Έκρηξη
  3.   Πτώση αεροσκάφους
  4.   Οχλαγωγίες, Απεργίες, Ανταπεργίες
  5.   Κακόβουλη ζημιά
  6.   Σεισμός ή Ηφαιστιογενής Έκρηξη
  7.   Τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας, θύελλα, καταιγίδα και πλημμύρα
  8.   Διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή νερού, συσκευή ή σωλήνες που προκαλούνται από σκάσιμο ή υπερχείλιση τέτοιων εγκαταστάσεων
  9.   Πρόσκρουση από οποιοδήποτε όχημα ή ζώο
  10. Διάρρηξη

 

Σημαντική σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν μια περίληψη των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις περιέχονται στο σχετικό ασφαλιστήριο της Atlantic.

Ανταγωνιστικά ωφελήματα

 • Άμεση και δίκαιη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Περιεκτική κάλυψη
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Απεριόριστη περίοδος απουσίας από το κτήριο (προαιρετική κάλυψη)
 • Προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή και το ασφαλιστήριο Ελάχιστης Κάλυψης που απαιτείται από τράπεζες για σκοπούς δανεισμού
 • Αποζημίωση σε αξία αποκατάστασης (Νέο για Παλιό – προαιρετική κάλυψη)
 • Εξαιρετικά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από το έμπειρο προσωπικό μας σε όλες τις πόλεις

Η Atlantic είναι αντασφαλισμένη με τη Swiss Re και άλλους αντασφαλιστές με άριστη αξιολόγηση!

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 • E1. Πώς επηρεάζεται η ασφαλιστική κάλυψη εάν ο επαγγελματικός χώρος παραμένει κενός για κάποιο διάστημα; A1. Εάν το κτήριο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας δεν χρησιμοποιείται ενεργά ή παραμένει κλειστό χωρίς την παρουσία ατόμων για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες, δεν θα παρέχεται καμία κάλυψη για τους κινδύνους Καταιγίδα/Θύελλα, Πλημμύρα, Κακόβουλες ενέργειες, Διαρροή νερού ή καυσίμων και Κλοπή. Φυσικά, αυτό το ζήτημα επιλύεται επιλέγοντας κάλυψη εκτεταμένης περιόδου αδράνειας (μη χρησιμοποίησης του επαγγελματικού χώρου).
 • E2. Ποια είναι η έννοια της αξίας αποκατάστασης και της πραγματικής αξίας; A2. 
  Αξία Αποκατάστασης:
  -Για το κτήριο ή τις βελτιώσεις του, νοείται το κόστος ανακατασκευής τους με τον ίδιο τρόπο, μέγεθος, προδιαγραφές και εμφάνιση ως να ήταν καινούργια.
  -Για τα μηχανήματα και τα εργαλεία ή τα έπιπλα και τον εξοπλισμό, νοείται το κόστος αντικατάστασής τους με νέα αντικείμενα του ιδίου ή παρόμοιου τύπου ή προδιαγραφών.
  Πραγματική Αξία:
  -Για το κτήριο ή τις βελτιώσεις του, νοείται το κόστος ανακατασκευής τους με τον ίδιο τρόπο, μέγεθος, προδιαγραφές και εμφάνιση, αφού αφαιρεθούν οι αποσβέσεις λόγω παλαιότητας, φθοράς ή χρήσης.
  -Για τα αποθέματα και τις πρώτες ύλες, έπιπλα και εξοπλισμό ή μηχανήματα και εργαλεία, νοείται η αξία αντικατάστασής τους με καινούργια αντικείμενα του ιδίου ή παρόμοιου τύπου ή προδιαγραφών μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων λόγω παλαιότητας, φθοράς ή χρήσης ή τεχνολογικής ή εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης απομείωσης της αξίας τους.
 • E3. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην απαίτησή μου εάν υποασφαλίσω την περιουσία μου; A3. Το ασφαλισμένο ποσό για κάθε κατηγορία (κτήριο, μηχανήματα, αποθέματα, κλπ.) υπόκειται στον Αναλογικό Όρο. Για παράδειγμα, εάν η αξία του αποθέματος είναι €200.000 και το ασφαλισμένο ποσό είναι €120.000, θα αποζημιωθείτε μόνο για το 60% της ζημιάς.
 • E4.Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία μου; A4. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία σας θα πρέπει να λάβετε όλα τα λογικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά/απώλεια. Το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα απαιτήσεων της Εταιρείας μας για τη διαχείριση της απαίτησής σας. Δεν πρέπει να προχωρήσετε στην επισκευή οποιασδήποτε ζημιάς χωρίς να μας ειδοποιήσετε. Σε περίπτωση κλοπής, ληστείας, κακόβουλων ενεργειών, απάτης, ανεντιμότητας εργαζομένων ή σοβαρού τραυματισμού θα πρέπει να καλέσετε αμέσως την Αστυνομία.
 • E5. Μπορώ να ασφαλίσω την οικονομική μου ζημιά σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησής μου κάτω από το ασφαλιστήριο Supreme; A5. Ναι, μπορείτε να ασφαλίσετε την οικονομική σας ζημιά σε περίπτωση που το ασφαλισμένο υποστατικό υποστεί ζημιά από οποιονδήποτε από τους ασφαλισμένους κινδύνους 1-12. Η αποζημίωση παρέχεται σε σχέση με το μικτό κέρδος, τα έξοδα μισθοδοσίας και τις αμοιβές λογιστών και θα είναι για μέγιστη περίοδο 12 μηνών, εκτός εάν επιλέξετε μικρότερη περίοδο.

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας