Loading...
Atlantic Insurance Co. Public Ltd
Φροντίδα Ατυχήματος 77772424
topic
Αρχική Σελίδα  /  Σχέδια Ασφάλισης Ιδιωτών  /  Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων

Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων

Η Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων είναι μια κατηγορία ασφάλισης που καλύπτει περιουσία κατά τη μεταφορά τους έναντι απώλειας ή ζημίας που προέρχεται από κινδύνους που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα ή τις αερομεταφορές καθώς και τις ανάλογες χερσαίες η πλωτές οδούς της ενδοχώρας.

Η παρεχόμενη κάλυψη κατηγοριοποιείται με τη μορφή Ρητρών Κάλυψης γνωστών ως Institute Cargo Clauses A, B και C. Η Atlantic προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της έκτασης κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη σε ανταγωνιστικές τιμές. Η πιο ευρεία κάλυψη παρέχεται κάτω από τα Institute Cargo Clauses A (All Risks - Όλοι οι Κίνδυνοι). Πιο περιορισμένη κάλυψη παρέχεται κάτω από τα Institute Cargo Clauses B και C με χαμηλότερα ασφάλιστρα. 

Σε ποιους απευθύνεται (το προϊόν):

 • Εισαγωγείς/εξαγωγείς εμπορευμάτων
 • Παραγγελιοδόχους
 • Ιδιώτες που εισάγουν ή εξάγουν προσωπικά αντικείμενα

Ζητήστε Προσφορά

Έντυπο Πρότασης

Τι καλύπτουμε

 • 1. Institute Cargo Clauses CΑυτές οι ρήτρες καλύπτουν απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο φορτίο που λογικά οφείλεται σε:

  - Πυρκαγιά ή έκρηξη
  - Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου ή πλοιαρίου
  - Ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου
  - Σύγκρουση ή πρόσκρουση πλοίου, πλοιαρίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο (εκτός  νερού)
  - Εκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου σε λιμάνι καταφυγής

  Καλύπτουν επίσης την απώλεια ή ζημιά του ασφαλισμένου φορτίου που προκαλείται από:

  - Θυσία Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice)
  - Εθελοντική ρίψη φορτίου στη θάλασσα (Jettison)
 • 2. Institute Cargo Clauses B
  Αυτές οι ρήτρες περιλαμβάνουν τις καλύψεις που παρέχονται από τα Institute Cargo Clauses C και επιπλέον τις ακόλουθες καλύψεις:

  α. Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο φορτίο που λογικά οφείλεται σε:
  - Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό και

  β. Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο φορτίο που προκαλείται από:
  - παράσυρση του φορτίου από το κατάστρωμα από κύματα (washing overboard)

  - Εισροή νερού της θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, πλοιάριο, αμπάρι, μέσο μεταφοράς ή αποθηκευτικό χώρο

  γ. Ολική απώλεια οποιουδήποτε δέματος που έπεσε στη θάλασσα κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωσή του στο/από το πλοίο ή πλοιάριο
 • 3. Institute Cargo Clauses AΑυτές οι ρήτρες προσφέρουν την ευρύτερη ασφαλιστική κάλυψη έναντι ‘Όλων των Κινδύνων’ για απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο φορτίο που προκαλείται από οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη αιτία εκτός από αυτούς που ονομαστικά εξαιρούνται.

 

Σημαντική σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελούν μια περίληψη των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις περιέχονται στο σχετικό ασφαλιστήριο της Atlantic.

Ανταγωνιστικά ωφελήματα

 • Άμεση και δίκαιη διευθέτηση απαιτήσεων
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Εξαιρετικά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από το έμπειρο προσωπικό μας σε όλες τις πόλεις

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 • Ε1. Αν θέλω να ασφαλίσω τα προσωπικά μου αντικείμενα σύμφωνα με τις ρήτρες Α (έναντι ‘Όλων των Κινδύνων’), ποιες πληροφορίες πρέπει να υποβάλω; A1. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με το έντυπο της πρότασης θα πρέπει να υποβληθεί και αναλυτικός κατάλογος.
 • Ε2. Γιατί να συνάψω Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων;
  A2. Η απλή απάντηση είναι για να μειώσετε την έκθεσή σας σε οικονομική απώλεια. Εάν είστε εξαγωγέας που δεν έχει πληρωθεί για τα αγαθά κατά τη στιγμή της αποστολής ή εισαγωγέας που έχει πληρώσει για όλα ή μέρος των εμπορευμάτων πριν από την παραλαβή τους, διατρέχετε τον κίνδυνο να υποστείτε οικονομική ζημία εάν τα εμπορεύματα απωλεσθούν ή πάθουν ζημιά κατά τη μεταφορά τους.
  Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί η κατάθεση Εγγυητικής Γενικής Αβαρίας (General Average Guarantee) ή και Κατάθεση Γενικής Αβαρίας (General Average Deposit) για να επιτύχετε την αποδέσμευση του φορτίου σας σύμφωνα με τον διακανονισμό της Γενικής Αβαρίας, παρόλο που δεν υπήρξε απώλεια ή ζημιά στα εμπορεύματά σας. Με τη σύναψη τέτοιας ασφάλισης, η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη και συνήθως μπορεί να επισπεύσει την αποδέσμευση του φορτίου σας.
  Τέλος, το συμβόλαιο πώλησης μπορεί να σας υποχρεώνει να παρέχετε ασφάλιση για το μεταφερόμενο φορτίο για να προστατεύσετε τα συμφέροντα του αγοραστή ή τα συμφέροντα της τράπεζάς του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά την πώληση αγαθών βάσει των Εμπορικών Όρων CIP ή CIF. Εάν δεν το πράξετε, όχι μόνο μπορεί να υποστείτε οικονομική ζημία εάν υπάρξει απώλεια ή ζημιά στα εμπορεύματα, αλλά η μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασής σας με τον αγοραστή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πωλήσεων και νομικά προβλήματα.

 • Ε3. Τι είναι η Θυσία Γενικής Αβαρίας και γιατί να επιβαρυνθώ με κόστος εάν τα εμπορεύματά μου δεν έχουν καταστραφεί; A3. Η Θυσία Γενικής Αβαρίας είναι μια διεθνώς αποδεκτή αρχή δικαιοσύνης που χρονολογείται από την αρχαιότητα. Ουσιαστικά, εάν ένα ή περισσότερα συμφέροντα που εμπλέκονται σε μια θαλάσσια περιπέτεια θυσιάσουν οικειοθελώς όλα ή μέρος των αγαθών τους για να σώσουν όλα τα επηρεαζόμενα συμφέροντα από έναν επικείμενο κίνδυνο ή απώλεια, τα συμφέροντα που έχουν σωθεί θα αποζημιώσουν τα συμφέρονται που έχουν υποστεί τη ζημιά, ώστε η ζημιά να κατανέμεται σε όλους εξίσου. Ένα κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να επεξηγήσει αυτήν την αρχή είναι αυτό ενός σκάφους που προσάραξε σε μια καταιγίδα και επαπειλείται η απώλεια ολόκληρου του σκάφους και του φορτίου του, εκτός εάν το σκάφος μπορεί να επιπλεύσει ξανά. Τα έξοδα για να επιπλεύσει ξανά το σκάφος (όπως με την απόρριψη φορτίου για να ελαφρύνει το σκάφος ή τη χρήση ρυμουλκού για να τραβήξει το σκάφος από το σημείο προσάραξης) θα μοιραστούν στα συμφέρονται που εκπροσωπούν τόσο το σκάφος όσο και το φορτίο.
 • Ε4. Τι είναι τα INCOTERMS; A4. Τα INCOTERMS είναι ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισμένων εμπορικών όρων που δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και καθορίζουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες πωλητών και αγοραστών για αγαθά που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο.

Εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας